- Vi hjälper dig med gallring i din skog!

Våra ledande gallringskunskaper blir dina

JiKå Gallring är ett företag som är verksamma inom skogsavverkning. Med en bred maskinpark och personal med hög specialistkompetens inom gallringsuppdrag erbjuder vi dig som kund en effektiv flerträdsteknik där du kan göra lönsamma virkesuttag flera gånger under skogens omloppstid.

Vår uppdragsgivare är idag Sydved och arbetsområdet är främst i de nordöstra delarna av Skåne.Vi har mål och visioner

Vår strävan är att hela tiden kunna erbjuda dig som skogsägare en avverkning/gallring som är gjord med kvalitet och produktivitet i åtanke. Framförallt vill vi att det ska se bra ut efter att vi varit och avverkat/gallrat i din skog.

Vi som företag vill hela tiden framåt och tar gärna del av den senaste tekniken. Det innebär bland annat att vi har moderna maskiner och modern utrustning.

Därför är det viktigt att gallra!

1. Bättre tillväxt och utveckling av de träd som lämnas. Det ger mer volym av bra virke och lägre kostnader för kommande avverkningar.
2. Produktionen förs över på de bästa träden och därmed ökar andelen timmer.
3. Du får en första intäkt från din skog redan efter cirka 25 år.
4. Bättre motståndskraft mot skador av vind, snö och insekter.
5. Du kan själv reglera trädslagsblandningen och på så sätt förstärka natur- och kulturmiljövärden.